Alles is verbonden met het Internet en alles moet altijd toegangkelijk zijn.

De toenemende vraag naar mobiliteit maakt de selectie van de juiste producten en technologieën essentieel.
De cloud-omgeving speelt steeds meer een pertinente rol, gegevens moeten ten allen tijden en overal beschikbaar zijn.
Hierdoor moet de security uitgebreider onder de loep genomen worden, enkel lokale beveiliging is niet meer voldoende.
Naast de beveiliging van het netwerk is het informeren van de gebruikers een belangrijk onderdeel van de nieuwe security.
Ze moeten bewust gemaakt worden, welke risico’s er kunnen aan verbonden zijn indien men de procedures niet volgt.
Hieruit blijkt wederom het belang van structuur, procedures en documentatie.
Voor de nodige wijzigingen aan applicaties, netwerk en systemen dient een change control process opgesteld te worden zodat deze vlot en zonder tijdverlies kan uitgevoerd worden.
Door mijn jarenlange ervaring ben ik hier voor u de juiste partner die uw netwerk security onderzoekt, uitwerkt en begeleidt.

c-webandnet